Sanatın gerekliliği ve Ebru

Yüksek öğrenimin ardından ara vermeden sürdürdüğü şiir çalışmalarının yanında 1989 yılından itibaren resim çalışmalarına da başladı. Bu noktada şiir resim ilişkilerini ve yakınlık noktalarını araştırdı. İmgelerin resimlenmesi yerine resmin kendi imgelerini oluşturması üzerine çeşitli çalışmalar yaptı.
Halk sanatları ve geleneksel sanatlar ile ilgili araştırmalar sonucu ebru tekniklerini farklılaştırarak, kısaca suyun görsel etkilerinin resmi diyebileceğimiz RENG-İ SU çalışmalarında karar kıldı. Objelerin iç yüzeyine ebru yaparak ebruya salt bir teknik ve geçmiş olarak değil, aynı zamanda görsel bir dil olarak bakılması gerektiğini gösteren teknikler geliştirdi. Bütün bu çalışmaların sonucu, başlangıçtan itibaren soyut olarak gelişen ve geleneğimiz olan ebru dilini, bugünün soyut resim yaklaşımlarıyla birleştirmeye ve renk öyküleri oluşturmaya yönelerek, başta tuval olmak üzere değişik malzemeler ve teknikler geliştirdi.
Yurtiçi ve dışında çeşitli sergiler açtı. Kansere Umut Vakfı yararına öğrencileriyle birlikte sergiler açarak, sanat toplum birlikteliğine yönelik çalışmalar yaptı. Soyut resim ve ebru arasındaki ilişkileri inceleyen  çeşitli seminer ve kongrelere katıldı. “Süslemeden Sanata”  başlığı altında düzenli konferanslar verdi. Güneşeresim derneğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve çeşitli basın kuruluşlarında röportaj ve programları yayınlandı.

SERGİLERDEN BAZILARI

2000 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZÎ
2001 EBRU KONGRESİ(KARMA)
2001 SALİH ZEKİ KOLAT KÜLTÜR EVİ MODA
2002 ATATÜRK KİTAPLIĞI SANAT GALERİSİ
2003 LE CENTRE CULTUREL ANATOLIE DE PARİS
2004 TAKSİM SANAT GALERİSİ
2004 ESKİOSMANLI TERSANESİ BODRUM
2005 YEREBATAN SARNICI İSTANBUL
2006 ŞAM’:DA İSTANBUL GÜNLERİ
2006 TİFLİS’TE İSTANBUL GÜNLERİ
2006 KANSERE UMUT VAKFI YARARINA RENG-İ SU ATÖLYE SERGİSİ

http://www.turkbilimi.com/a-burhan-ersan-sanatin-gerekliligi-ve-ebru/