Sanatım Üzerine

Sanatım

Bütünsel insana ulaşmak için her türlü yabancılaşmayı önlemeyi amaçlayan, ilksel sanat yöntem ve tekniklerinin,evrensel bütünselliğe ve insanın soyut özüne dokunan, yalın sanata ulaşmak için, en doğal ve doğru yaklaşımdır. Günlük yaşamdan kaynağını almayan dolaysız bir resim yaratmak için, en uygun teknik, soyut ile somut arasındaki bağı görmekteki büyük yetenekleriyle, eski, kadim sanatçıların ilksel ve doğrudan yaklaşımıdır.

Reng-i Su ismini verdiğim, suya resim gibi tanımlanabilecek ve ebru geleneğinin özünü,  yani soyut yaklaşımını, temel alan resim tekniğim ve tarzım, bu hedefe yönelik kendi çalışmalarımın ve deneyimlerimin sonucudur. Tüm çalışmalarımı, ilk sanat yapıcılarının izini sürme ve sanatın gerçek kaynağıyla bağ kurma çabasıdır.