Suyun renk ile dansı: Reng-i SuReng-i Su atölyesi, ülkede geleneği yerleşmemiş, zanaat olarak uzun yıllar birikim ve görme alışkanlıkları yaratmamış sanat yaklaşımlarının yerini bulmaktaki zorluluğunun bilinciyle, görsel sanatları ebru (su etkisindeki görme biçimleri) temelinde yorumlayarak toplumsal görme ve düşünme alışkanlıklarına uygun görsellikler oluşturarak yeni ifade olanaklarını araştırır. diğer yandan, ebru geleneğinin değişik materyallere uygulanarak günümüz yaşamıyla bütünleşmesine çalışır.

Geleneğin öz değerler sistemini ve bunun görkemli soyut anlatımını sanatının yaratım sürecine temel olarak alırken, geleneğin teknik birikimlerinden anlayışı doğrultusunda yararlanmaya çalışır. Ebru'nun sanat olması dışındaki bütün yaklaşımları dışlarken, özellikle farklılaşmayı ve sonuçlarının açıkça tartışılmasını destekler. Ebru sanatının, geleneğin birikimiyle süslenmiş olmasının yanı sıra halk sanatı olması nedeniyle de, toplumun kültürel öğelerinden biri olduğunu ve tüm sanat disiplinleriyle işbirliğine gidebilmesi yanı sıra, bağımsız ifade gücüne sahip olduğu gerçeğinden hareketle, bu alanda sanat çalışmalarını kuramsal çalışma ve araştırmalarla tamamlama çabası güder.

Sanatsal yaratımın, sadece sanatçısıyla birlikte yapıtlarını değil, daha ileri giderek izleyicisini de yetkinleştirmeyi hedefleyen doğu sanatlarının felsefi yaklaşımı temelinde; batı sanatının bütün deneme ve girişimlerini gücü yettiğince araştırıp, kendi sularında yorumlamaya çalışır.

Teknemizdeki suların açık denizlere giden ırmaklar olması ve iç sularımızı da özgürleştirmesi dileğiyle.